The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Opening of the Museum 1848

[Note 7 i teksten med følgende indhold:]
Den fungerende Formand har her taget Fejl. Thorvaldsen blev Æresborger i September 1838 i Henhold til en særlig kgl. Resolution, se Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1938, S. 13. Den nye Kommunalanordning kom først den 1. Januar 1840.

Last updated 26.10.2016