The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Opening of the Museum 1848

[Note 5 i teksten med følgende indhold:]
Borgerrepræsentationens Forhandlinger 1848-49, S. 81; Thorvaldsens Bopakke i Landsarkivet for Sjælland m. v.: Hof- og Stadsretten, Eksekutor- og Kommissarieskifter, Fortegnelse 22 Nr. 11.

Last updated 26.10.2016