The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen and Two Monumental Works for the USA

[Note 26 i teksten med følgende indhold:] Blandt Thorvaldsens Tegninger findes seks (Kasse A I), der er Udkast til en Fremstilling af Freden. En staaende vinget Kvindeskikkelse holder paa venstre Arm Pluto-Barnet med Overflødighedshorn ; i hendes højre Haand en Fakkel, hvormed hun antænder en Dynge Vaaben, der ligger ved hendes Fødder. Der er øjensynlig Tale om Udkast til et Relief, saa det maa anses for udelukket, at Tegningerne har Forbindelse med Monumentet til U. S. A.

Last updated 24.01.2014