The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen and Two Monumental Works for the USA

[Note 22 i teksten med følgende indhold:] Dette er en Tilføjelse, gjort af L. Müller. Thiele har formentlig — og med Rette — henlagt denne Tegning blandt Tegninger af andre Kunstnere, hvorfra den senere er fundet frem og optaget blandt Thorvaldsens Tegninger.

Last updated 24.01.2014