The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen and Two Monumental Works for the USA

[Note 21 i teksten med følgende indhold:] Fortegnelse over Haandtegninger og Udkast til Thorvaldsens Compositioner, forefundne mellem hans efterladte Papirer.

Last updated 24.01.2014