The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen and Two Monumental Works for the USA

[Note 5 i teksten med følgende indhold:] Memorie della Vita e delle Peregrinazioni del Fiorentino Filippo Mazzei, II, Lugano 1846, p. 179 ff. — Findes ikke paa de offentlige Biblioteker i København. Kendskabet til dette Værk skyldes en Udskift, der velvilligst er overladt Thorvaldsens Museum af Hr. Turistfører Walther S. Clasen.

Last updated 24.01.2014