The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 58 i teksten med følgende indhold:] Dette Aar højtideligholdtes 100 Aars Dagen for Schweizergardens Kamp ved en stor Fest ved Monumentet.

Last updated 17.01.2014