The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 49 i teksten med følgende indhold:] Det maa formentlig bero paa en Fejlhuskning, naar Thiele (Thorvaldsen i København, S. 166) meddeler, at det var første Gang, Thorvaldsen besøgte Rhinfaldet. Thiele omtaler jo selv et Besøg i 1819 (Thorvaldsen i Rom, S. 8). (Se ovenfor S. 42).

Last updated 17.01.2014