The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 36 i teksten med følgende indhold:] Det kan ikke være rigtigt, naar Thiele (op. cit. III, S. 8) meddeler, at Ahorn arbejdede paa Monumentet, da Thorvaldsen var i Luzern. Ifølge Liebenau (op. cit., S. 40) var det først i de sidste Maaneder af 1819, at der overhovedet var Tale om Ahorn i Forbindelse med Løven; han kom til Luzern i Januar 1820 og begyndte — hvad ogsaa Thiele andetsteds (op. cit. II, S. 425) omtaler — sit Arbejde den 28. Marts. Det vides ikke, med hvilken Hjemmel Prins Christian Frederik i sit Brev til Thorvaldsen (se nedenfor S. 48) hævder, at Ahorn var Mestersvend hos sin Forgænger (Eggenschwyler).

Last updated 17.01.2014