The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 35 i teksten med følgende indhold:] Keller var navnlig meget opsat paa, at Cocchi skulde udføre Arbejdet. Hvis man vilde tage ham, vilde Keller sørge for, at han kom til Parma eller Verona, hvor der netop da skulde være en levende Løve at se. Samtidig afslører han, at han ikke var helt tilfreds med Bagkroppen paa Thorvaldsens Løve, og han beklager, at Thorvaldsen ikke havde haft Lejlighed til at arbejde efter en levende Løve. Se Liebenau: Op. cit., S. 39.

Last updated 17.01.2014