The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 9 i teksten med følgende indhold:] Man har næppe nogensinde tænkt paa at gengive andre Navne end Officerernes. Af praktiske og kunstneriske Grunde vilde det ogsaa have været vanskeligt at gengive samtlige Navne paa de Faldne som Led i Monumentet. Man nøjedes derfor med en omtrentlig Talangivelse: »ca. 760 Underofficerer og Soldater«.

Last updated 17.01.2014