The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 7 i teksten med følgende indhold:] Den lovede Publikation er antagelig den ”Recit de la conduite du régiment des gardes Suisses” (se Litteraturlisten), der blev udgivet af Pfyffer og udkom i flere Oplag paa Tysk og Fransk.

Last updated 17.01.2014