The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Lucerne Lion and its Background

[Note 2 i teksten med følgende indhold:] I J. M. Thieles Hovedværk om Thorvaldsen hedder det (Thorvaldsen i Rom I, Kbh. 1852, S. 423): ”Angaaende det bekiendte Schweitzer-Monument forefinde vi kun meget faa Oplysninger.”

Last updated 17.01.2014