The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.4.1801

Dvs. Port Mahon på den spanske ø, Menorca, hvor fregatten Triton og briggen Glommen blev opbragte af englænderne under krigshandlingerne 1801, se T.A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935, vol. I, p. 97.

Last updated 07.07.2008