The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.4.1801

Brevet er skrevet kun 11 dage efter Slaget på Reden 2.4.1801, så det er næppe sikkert, at Ulrich hentyder til selve slaget. Den engelske flåde var dog ankommet til Øresund allerede i slutningen af marts, og man vidste længe før, at søslaget var under opsejling.
Ulrich sigter nok også mere generelt til det pres, englænderne lagde på den danske regering som følge af Danmarks indtrædelse i begyndelsen af 1801 i neutralitetsforbundet med Rusland, Sverige og Preussen. Dette forbund krævede retten til uhindret at transportere varer via søvejen, uden at skibene blev opbragt af de krigsførende parter England og Frankrig.
Disse uroligheder gjorde søvejen usikker på dette tidspunkt, og transporten af Thorvaldsens kasser kunne derfor have lange udsigter, sådan som Ulrich meddeler.

Last updated 25.09.2007