The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen Among Amateur Actors

[I teksten markeret som nummereret note med følgende indhold:]
De personalhistoriske Oplysninger bygger dels paa Kristian Carøe: Den danske Lægestand 1786-1838. Kbh. 1905, med Supplement; samme: Det kgl. kirurgiske Akademis Matrikel 1785-1838. Kbh. 1921; dels paa E. Dam og A. Schæffer: De danske Apotekers Historie. II. Kbh. 1928. Desuden er benyttet Vejviserne fra 1 790’erne og af utrykt Materiale i Københavns Stadsarkiv: Indkvarteringsmandtaller, Borgerskabsprotokoller, Kopulationsafgifter m. v.

Last updated 15.01.2014