The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on A Danish Diplomats Time with Thorvaldsen in the Summer 1826

Brev af 16/1 1827 (i Thorvaldsens Museums Arkiv). — De i Grev Vitzthums og Irgens-Berghs Breve indeholdte Spørgsmaal besvarede Th. i et udførligt Brev af 28/2 1827 til I.-B. (i Kgl. Bibl. Nyere Brevs. D.) og takkede samtidig hjertelig for I.-B.s »utrættelige Iver og varme Deeltagelse. . . for Herrmann«.

Last updated 14.01.2014