The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on A Danish Diplomats Time with Thorvaldsen in the Summer 1826

Disse er ved Velvilje fra Fuldmægtig Preben von Irgens-Bergh blevet overdraget til Rigsarkivet i 1941. En Del af Papirerne findes dog i det norske Rigsarkiv, se Ludvig Daae: Breve fra Danske og Norske, især i Tiden nærmest efter Adskillelsen (1876).

Last updated 14.01.2014