The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on A Danish Diplomats Time with Thorvaldsen in the Summer 1826

J.M. Thiele: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker. III Del (1848), S. 29 f.; samme: Thorvaldsen i Rom. II (1854), S. 379 f. — Se herom desuden Brev fra 1886 fra A. H. Irgens-Bergh til Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum (i Museets Arkiv).

Last updated 14.01.2014