The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.5.1817

Mokronowski har formentlig været forstående over for Thorvaldsens insisteren på at arbejde i sine romerske omgivelser, da han selv i sit bestillingsbrev af 7.3.1817 peger på to romerske værker, rytterstatuen af Marcus Aurelius på Piazza del Campidoglio og relieffet på Forum Romanum forestillende Marcus Curtius, som forbilleder for rytterstatuen.

Last updated 01.10.2014