The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.3.1817

Det omtalte relief fra 1. årh. f.Kr. forestiller en scene fra en romersk legende, ifølge hvilken Marcus Curtius – efter at have hørt, at Romerriget ville eksistere for evigt, hvis det ofrede sin største styrke i den daværende sø på Forum Romanum – selv skulle have redet ud i søen på sin hest. På relieffet ser man Curtius på hesten, der bøjer sig fremover.

Last updated 06.01.2014