The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.1.1817

Formentlig skulle der her have stået Lettera, dvs. et brev, og der har sandsynligvis været tale om udgifter til forsendelse. Breve findes således flere steder i værkstedsregnskaberne, se f.eks. regnskabet af august 1819 – maj 1822, nederst.

Last updated 03.01.2014