The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Abildgaard and the Palace of King Christian VIII

Vi har i overskriften valgt at skrive Abildgaard med dobbelt-a: ‘aa’. Dette er den gængse skrivemåde, og Leo Swanes brug af ‘å’ var atypisk for datiden. Resten af teksten er dog Swanes staveform tro og her er ingen ændringer foretaget.

Last updated 12.01.2014