The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.11.1805

General Moreau skulle ved en festlig lejlighed have tildelt sin kok en æres-kasserolle som en ironisk parafrase over alle de æresordener, som Napoleon tildelte sine tilhængere, se Archibald Alison & Patrick Fraser Tytler: Travels in France, during the years 1814-15, vol. II, Edinburgh 1815, p. 138.

Last updated 20.12.2013