The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.11.1816

Formentlig identisk med den allerede i 1805 nævnte stenhugger Castelli, jf. brev af 30.8.1805. Navnet dækker dog over en vidtforgrenet kunstnerslægt, jf. Tesan, op. cit., p. 175.

Last updated 12.12.2013