The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Abildgaard and the Palace of King Christian VIII

[I teksten markeret som note med følgende indhold:] Statuetternes historie oplyser intet om deres ophavsmand. De kom til Thorvaldsens musæum 1855 fra Kunstakademiet og er rimeligvis de samme som nævnes i kataloget over Clemens’ ejendele 1832, i hvilket de kaldes ungdomsarbejder af Thorvaldsen. I Thieles katalog er de ikke nævnt.

Last updated 11.12.2013