The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.2.1825

Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke relieffer, der var med i transporten.

Last updated 28.05.2015