The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.2.1825

Vilhelmine, marmorversion 1, 1823-1825, Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, Sølyst, Klampenborg og marmorversion 2, 1823, Schloss Glücksburg, jf. A194.

Last updated 17.12.2013