The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.3.1844

[I teksten markeret med stjerne, som henviser til følgende note:] Af H. P. Holst’s Sang ved Thorvaldsens Indtrædelse i Museet (efter hans tredie Tilbagekomst fra Italien), den 25de October 1842.

Last updated 20.03.2014