The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1820

At Thorvaldsen havde krævet prisen hævet pga. tilføjelsen af en tredje figur i relieffet, ses i den omtalte Bulzos brev af 7.4.1818. Om det udelukkende er dette, der her refereres til, vides ikke, jf. kommentaren til aumentato la somma di Scudi 300 ovenfor.

Last updated 19.11.2013