The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1820

Hvad denne store forøgelse af prisen skyldes, vides p.t. ikke – prisen blev tidligt i bestillingen hævet med et ikke navngivet beløb pga. ønsket om en tredje figur i relieffet, jf. brev af 7.4.1818. Det kan være dette, der omtales her, men der kan også være kommet senere omkostninger til, som blot ikke er belagt med kendte kilder.

Last updated 19.11.2013