The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1820

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange penge, Thorvaldsen i alt fik udbetalt for monumentet over Thomas Maitland. Han har fået udbetalt 250 zecchiner i 1818, jf. brev af 3.2.1818 (dvs. ca. 725 scudi, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder). Af Thorvaldsens værkstedsregnskab af august 1819 – marts 1820 fremgår det desuden, at billedhuggeren fik udbetalt 850 scudi, heraf blev de 450 scudi udbetalt til bronzestøberne, jf. regnskabet af marts 1820 – december 1821. Det må disse sidste 850 scudi, Tenerani omtaler her.

Last updated 19.11.2013