The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1820

Dvs. den jonisk deputerede embedsmand Dionisio Bulzo, der repræsenterede monumentets bestillere (disse kendes p.t. ikke ved navn) og som over for Thorvaldsen tog hånd om det motiviske indhold i monumentet.

Last updated 21.11.2013