The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.9.1817

Bulzo må have ændret planer, i hvert fald vedblev Naranzi at være tovholder på bestillingen. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen.

Last updated 12.11.2013