The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.7.1805

Dvs. Schimmelmanns bestilling af en pragtvase i marmor med et relief af Thorvaldsen, se brevet af 26.7.1805.
Så vidt vides, blev bestillingen aldrig realiseret.

Last updated 18.02.2014