The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.10.1804

Stanley var lidet overbevist om sine egne evner som skribent, se fx også hans brev af 29.3.1803 til Thorvaldsen: “…denne Glæde gaaer over alt Beskrivning, ej heller førmaaer min svage Pen at Udtrøke dig mine Følelser…”
Fra et nutidigt synspunkt er det dog svært at være enig i Stanleys vurdering. Hans uformelle breve synes ofte mere følelsesfulde og umiddelbare end de fleste andre breve i Thorvaldsens arkiv.

Last updated 01.11.2013