The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.9.1805

Piazza di Spagna havde dengang og senere i 1800-tallet ry som de prostitueredes tilholdssted. Forfatteren F.C. Hillerup beskriver pladsen i sin rejseskildring Italica eller Mindeblomster fra mit Ophold i Italien, København 1829, vol. 2, p. 94:
“Om Aftenen treffer man her [dvs. på pladsen] ogsaa paa et Slags Folk, der paa en hemmelighedsfuld Maade spørge de forbigaaende, om man ikke trænger til visse Fornødenheder, som de fleste vel kunne undvære, men dog ingenlunde forsmaae, saafremt Taushedens Slør kan udbredes derover.”

At prostitutionen udfoldede sig på Piazza di Spagna hænger muligvis sammen med, at området omkring pladsen blev kaldt fremmedkvarteret, fordi de fleste udlændinge, der slog sig ned i Rom, boede her – bl.a. også Thorvaldsen i Casa Buti i Via Sistina.
Det er i øvrigt ikke uden historisk ironi, at man i 1857 på Piazza di Spagna – lige ud for den spanske ambassade, der omtales nedenfor – rejste et (forunderligt) søjleformet monument, der skal repræsentere jomfru Marias ubesmittede undfangelse. Pavestaten havde tre år tidligere knæsat dogmet herom.

Last updated 24.04.2014