The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.9.1805

Stanley hentyder sandsynligvis til sin forlovede, den p.t. uidentificerede A. Boltt i København. Hun skrev til ham 4.2(?).1805, hvor hun opsagde forlovelsen.
Boltts brev findes i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º.

Last updated 19.02.2014