The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.5.1817

Thorvaldsen udførte relieffet Minerva, sandheden og løgnen, A600, hvor Minerva løfter sløret af en kvindefigur, der dog ikke fremviser et kranium, som det beskrives i det følgende. Se referenceartiklen om bestillingen for mere om sagens videre forløb og Thorvaldsens ændringer ift. den ønskede fremstilling.

Last updated 20.11.2013