The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.5.1817

Thorvaldsen udførte portrætbusten A258, hvor Maitland er iklædt rustning efter forbillede fra romerske kejserfremstillinger. Se referenceartiklen om bestillingen for mere om sagens videre forløb og Thorvaldsens ændringer ift. den ønskede fremstilling.

Last updated 22.10.2013