The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 1818

Formentlig er der tale om modtagelsen af den gibsafstøbning efter en buste, G342, af den britiske general og guvernør Thomas Maitland, der blev tilsendt Thorvaldsen fra Korfu som forlæg for Thorvaldsens buste af Maitland, A258. Busten er formentlig udført af den græske billedhugger Paolo Prossalendi og blev tilsendt Thorvaldsen som forlæg ifm. bestillingen af monumentet over Maitland, jf. Sass, op. cit. p. 416-417.
Alternativt er der tale om Thorvaldsens egen model i gips af en eller begge af følgende værker: Busten af Thomas Maitland, A258, og/eller relieffet Minerva, sandheden og løgnen, A600, jf. referenceartiklen Bestillingen af Thomas Maitlands monument.

Last updated 14.03.2014