The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.10.1804

Stanley blev i foråret og sommeren 1804 behandlet af den ikke nærmere identificerede læge Mayer, der stammede fra Wien. Han omtales i Stanleys breve af 5.4.1804 og 10.4.1804.

Last updated 24.09.2013