The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.8.1805

Stanley refererer til de faktiske forhold på det sted, hvor de to templer var tænkt opført, antagelig på Rantzaus gods Breitenburg i Holsten.

Last updated 20.09.2013