The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.2.1819

Dette er et af de relativt sjældent bevarede udsagn, der må formodes at være et direkte Thorvaldsen-citat vedr. billedhuggerens egen kunst. For flere eksempler på dette se dokumenterne tilknyttet emneordet Thorvaldsen om sin kunst.
Udsagnet viser Thorvaldsens bevidsthed om helhedsudtrykket for sine værker, dvs. deres virkning i og med deres omgivelser. Oprindelig var det tanken, at løvemonumentet i Luzern, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119, enten skulle støbes i metal (jern eller bronze) eller hugges i marmor i lidt over naturlig størrelse. Keller fik imidlertid ideen med at lade løven udhugge direkte i sandstensklippevæggen i Luzern for på den måde at spare penge og muliggøre, at løven kunne udføres i så stor en størrelse, at den bedre ville svare til omgivelsernes dimensioner. Imidlertid viste de indledende undersøgelser, at klippen ikke var solid nok til formålet. Se referenceartiklen om monumentet for mere om bestillingen.

Last updated 19.09.2013