The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.8.1819

Dette bilag kendes p.t. ikke, men på Kellers tegning af den lille løvemodel i grotten, nævnt ovenfor, er også mål angivet. Der kan derfor være tale om denne. Se tegningen i referenceartiklen om bestillingen. Af brevets afslutning fremgår det, at målestokken netop er baseret på den lille model og skal overføres til den store herfra. Formentlig er der dog tale om et andet i dag ukendt dokument.

Last updated 05.09.2013