The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.8.1819

Denne fremhævelse, af at Thorvaldsen havde udført hele modellen egenhændigt, vidner om billedhuggerens støt voksende ry og deraf følgende forherligelse af ham. Den vidner imidlertid også om hans værkstedspraksis, hvor proceduren i hovedreglen var, at Thorvaldsen udviklede ideen og konceptet bag værket og udførte de første skitser, hvorefter andre i hovedsagen overtog det mere mekaniske arbejde med modellens udførelse i stor størrelse og overførslen til hhv. gips og marmor. Den sidste finjustering af værkerne foretoges normalt af Thorvaldsen eller efter hans vejledning. Se referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis for mere herom.
Den store model af Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119, var således ifølge Liebenau, op.cit., p. 33, i hovedsagen udført af Luigi Bienaimé, mens dens poter og manke var udført af mesteren på dette område Pietro Tenerani. Liebenau, op. cit., p. 33, Felder, op.cit. p. 17, og Friis, op. cit., p. 38-39, angiver fejlagtigt eleven til at være Giovanni og ikke Luigi Bienaimé. Tesan, op. cit., p. 168, fastslår, at der er tale om Luigi. Det er ikke lykkedes at finde oplysninger om en Giovanni Bienaimé.

Last updated 28.08.2013