The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.8.1835

Paulsens lille familie bestod på daværende tidspunkt af ham selv, Elisa og sønnerne Alberto og Carlo. Paulsen kalder i brevet børnene ved deres navne i dansk form, skønt deres døbenavne var italienske. Elisa, derimod, kaldte dem ved deres navne i italiensk form, jf. fx brevet til Thorvaldsen af 17.9.1836.

Last updated 10.06.2014