The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.8.1819

Thorvaldsen havde undladt at udføre en ønsket tegning af løvemonumentet i sin helhed, og Keller havde derfor selv tegnet den lille model af. Det er denne tegning, der omtales her. Se tegningen gengivet i referenceartiklen om bestillingen. Tegningen skulle bruges som grundlag for en reproduktion (kobberstik), der skulle give de forhåbentligt mange bidragydere til monumentets finansiering et indtryk af dets kommende udseende.

Last updated 26.08.2013