The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1845

Det basrelief, som von Heideck havde bedt Thorvaldsen om at fremstille, omtales af Christine Stampe i et længere brev til eksekutorerne for Thorvaldsens bo. Heraf fremgår det, at Thorvaldsen først havde tiltænkt von Heideck relieffet Genier for maleri, arkitektur og billedhuggerkunst, A525, men at Heideck foretrak en medaljon på størrelse med Perseus og Andromeda, A742, som han allerede ejede, med De tre gratier. Da Stampe efterspørger en beslutning fra eksekutorernes side, tyder det på, at relieffet var fremstillet, men om Heideck fik det overdraget er p.t. ikke opklaret. Heideck nævner det i sit brev til Thorvaldsen af 12.6.1842. Der kan være tale om medaljonen Gratierne, svævende, A338, der er tæt på Perseus og Andromeda-medaljonen i størrelse og altså også har et svævende motiv.

Last updated 04.09.2015