The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1845

Det vides ikke, om denne hugning af Thorvaldsens selvportrætstatue blev til noget.

Last updated 04.09.2015